Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt, og vi oppfordrer alle som ønsker kontakt med, eller tjenester fra, NAV kan benytte seg av nav.no eller Ditt Nav. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger og på telefon. 

Som følge av at NAV Ullensaker har stengt publikumsmottaket kan de som har behov for hjelp ta kontakt på tlf.: 41296698. Du vil da få kontakt med en veileder hos NAV Ullensaker

NAV sitt kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 53 33

Bruk søknadsskjema på NAV.no for alle ytelser, også dersom du har behov for å søke om økonomisk sosialhjelp.

Dersom du er i en akutt situasjon og har behov for økonomisk nødhjelp kan du også levere søknad elektronisk på NAV.no. Det er 48 timers saksbehandlingstid og du vil få svar i din digitale postkasse eller på telefon. Dersom du er i en akuttsituasjon uten bolig må du ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.


Publisert: 12.03.2020 15:44
Sist endret: 16.03.2020 13:37