Har du spørsmål eller trenger du hjelp i saker som handler om barnehage, skole, barnevern, mobbing, helse, rus, enslige mindreårige flyktninger, psykiatri, vergemål, økonomisk sosialhjelp/NAV eller andre ting?

Fylkesmannen kan hjelpe deg videre og svare på spørsmål om disse temaene. Ring 22 00 36 30 (08.30-15.00 alle hverdager).


Publisert: 19.06.2017 08:15
Sist endret: 17.01.2023 11:55