Utvalget som hadde ansvar for barnehagebehovsplanen står her i en trapp og viser frem det fysiske dokumentet

Utvalget som utarbeidet barnehagebehovsplanen .Foto: Ullensaker kommune

Forarbeidet

Lars Fjærli Hjetland har ledet utvalgets arbeid, og det har vært gode og konstruktive diskusjoner i møtene om fremtiden. Barnehageadministrasjonen har ledet det faglige arbeidet, med bistand fra Bjørn Brox i Agenda Kaupang. Arbeidet startet opp i mai 2022, og utvalgets mandat har vært å beskrive en fremtidig barnehagestruktur, basert på befolkningsframskrivinger, som sikrer at kommunen oppfyller retten til barnehageplass i tiårsperioden.

Fremtidens behov

Arbeidet med planen har avdekket et behov for nyetablering av ca. 1300 barnehageplasser de neste ti årene, hovedsakelig sentralt på Jessheim. Nå står den viktigste jobben igjen, nemlig å bygge disse barnehagene. Målet er at barna i Ullensaker skal få et pedagogisk tilbud preget av høy kvalitet, uansett hvor de bor i kommunen og hvilken barnehage de går i.


Du kan lese planen i sin helhet her:

Barnehagebehovsplan (Planen ble vedtatt i kommunestyret 20. juni). 

De som jobbet med barnehagebehovsplanen sitter rundt et stort bord. dette bildet er tatt under arbeidet og viser hvordan prosessen så ut .

Foto: Ullensaker kommune


Publisert: 05.06.2023 09:46
Sist endret: 29.06.2023 10:21