Bli med på ryddedugnaden

Oppryddingen gjelder på friområder og fellesområder langs veier og på lekeplasser i nærmiljøet.

I samarbeid med ØRAS gjennomføres vårdugnaden i år i uke 18 og 19.

Bestilling av avfallssekker

Meld inn antall ruller a 10 sekker på epost tone.strengelsrud@ullensaker.kommune.no innen 17.april.

Levering av avfall

Når ryddingen er gjennomført, kjøres avfallssekkene til ØRAS. Samlet avfall skal registreres på vekta og kastes som restavfall til forbrenning. 

Gratis levering på ØRAS for vårdugnaden kan bare skje mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00 i ukene 18 og 19. 

Avfallet kan leveres gratis på ØRAS mot å benytte gjennomsiktige avfallssekker. Dette er i henhold til avtale Ullensaker kommune har gjort med ØRAS.

Viser forøvrig til nettsiden til ØRAS.


Publisert: 20.03.2024 11:38
Sist endret: 25.03.2024 14:55