Foreldre slipper å betale for barnehager og SFO i perioden de er stengt grunnet koronaviruset.
Når barnehagene og skolene er stengt på grunn av virusutbruddet har det økonomiske konsekvenser for både barnehager og foreldre. Nå har regjeringen bestemt at foreldre skal slippe å betale, og at barnehagene skal få dekket bortfallet av foreldrebetaling.

Fritak for betaling av barnehage, SFO og skolematordningen gjelder fra 13. mars og så lenge barnehagen, SFO og skolen er stengt grunnet koronautbruddet. Regninger for plass i kommunal barnehage, SFO og skolematordning som er sendt ut med forfall 20. mars skal betales som normalt. Fratrekk for stengte dager i mars måned trekkes fra på neste regning. Inntil videre sendes det ikke ut regning for plass i kommunal barnehage, SFO og skolematordningen for april måned.


Publisert: 17.03.2020 21:39
Sist endret: 20.03.2020 16:12