Ullensaker kommune har gjennomført nye grunnundersøkelser i et område på Hilton Sør på Kløfta, og vil vurdere om det er nødvendig å iverksette stabiliserende tiltak.

 Fra 2019 har det vært utført kontroll og oppfølging av grunnforholdene sørvest på Kløfta. Deler av feltet er i et område hvor det tidligere er påvist kvikkleire, noe beboerne er kjent med.

Siden februar i år har kommunen i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI) foretatt prøveboringer. Prøvene skal nå til analyse. I etterkant av dette vil NGI anbefale om kommunen skal gjøre stabiliserende tiltak. Kommunen vil også få belyst hvor omfangsrike eventuelle tiltak bør være, og hvor raskt de må utføres. Tiltak vil skje i tett samarbeid med Norges Vassdrags- og Energidirektorat og NGI.


Illustrasjon over området markert med rød ring.


Publisert: 07.11.2022 19:21
Sist endret: 07.11.2022 19:21