Ullensaker kommune har gjort en helhetlig vurdering av egen situasjon, og sett dette opp imot de lokale tiltakene som er foreslått innført i Oslo kommune. Med det som utgangspunkt har kommunen kommet frem til at det ikke er behov for ytterligere innstramminger i tiltak utover de som kommer fra nasjonalt nivå og utover de som allerede er innført i kommunen. 

- Smitteøkingen vi har opplevd i det siste er knyttet til små lokale smitteklynger med sporbar smitte fra andre kommuner, i hovedsak innad i familier, og smitte fra utlandet. Det gjennomføres omfattende testing og smittesporing for tiden, og vi opplever et godt samarbeid med våre innbyggere, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud. 

kommunen har tidligere innført en forskrift som vektlegger bruk av munnbind på kollektivtransport hvor en-meters regelen ikke kan opprettholdes, og forbud mot arrangement med flere enn 50 deltakere innendørs uten fast seteplassering.  

- Ullensaker kommune vil på lik linje med alle andre kommuner forholde seg lojalt til de nasjonale føringene som har kommet. Vi er også i kontinuerlig dialog med sentrale helsemyndigheter, og gjør fortløpende vurderinger av behovet for nye tiltak - avslutter Borud.

Informasjon om smitteutviklingen i kommunen finnes på vår hjemmeside, sammen med de tiltak som er innført.

 


Publisert: 28.10.2020 13:44
Sist endret: 28.10.2020 13:44