- Staten tar beslutningen om Avinor skal få bygge ut Oslo Lufthavn. Ullensaker har ingen beslutningsmyndighet på det. Men dersom Staten skal bygge ut OSL, er det viktig at Ullensaker gjør det som skal til for å sikre et best mulig resultat, for de som skal ut å reise – og våre egne innbyggere. Terje er en kapasitet med stor erfaring på denne type prosjekter. Vi gleder oss til å få han med på laget, sier Tom Staahle, ordfører i Ullensaker.

Terje Bartholsen har bred erfaring med planlegging og gjennomføring av store offentlige prosjekter med særlig fokus på innbyggerinvolvering og dialog. Bartholsen har den siste tiden jobbet med reguleringsplan for Bane NOR og den nye Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss, et prosjekt til om lag 30 milliarder kroner. Han har hatt flere langvarige oppdrag for Forsvarssektoren og hadde ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon for Forsvaret i forbindelse med at Avinor overtok ansvaret for drift av Bodø lufthavn i 2016.

Bartholsen har sin bakgrunn fra statsvitenskap og juss og har nylig tatt en mastergrad i samfunnsvitenskap med fordypning i journalistikk. Han bor i dag i Evenes, pendler og har i mange år vært en flittig bruker av Oslo Lufthavn på Gardermoen.

- Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Ullensaker og de som bor her. Min viktigste oppgave er å sørge for et godt samarbeid med alle involverte, og kanskje særlig de Ullsokningene som kan bli berørt av en eventuell utbygging. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre innbyggerne et best mulig resultat, sier Terje Bartholsen

Staten har ennå ikke besluttet om Avinor skal få bygge ut en tredje rullebane. Dersom arbeidet blir igangsatt, skal prosjektet stå ferdig i 2030.


Publisert: 28.05.2018 14:50
Sist endret: 17.01.2023 13:03