Ullensaker kommune er vertskommune for landets hovedflyplass og er formelt utpekt av Helsedirektoratet til å ha et særskilt beredskapsansvar. Kommunen tar ansvaret alvorlig og har innført en vaktordning for kommuneoverlegefunksjonen i henhold til International Health Regulations (IHR).

- Dette er et ansvar vi med glede tar selv om det koster oss dyrt. Men vi vil ta opp utfordringene med slike kostnader igjen med rette myndigheter, sier ordfører Tom Staahle i Ullensaker kommune.

I dag fikk OSL og Ullensaker kommune besøk av Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring Gjedde, som ble vist rundt i beredskapsområdet på flyplassen. Det var en interessert minister som hadde mange kommentarer og innspill til dette viktige arbeidet i kommunen.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, ordfører Tom Staahle og kommunoverlege Lars Meyer-Myklestad.

Foto: Siri Wolland, Ullensaker kommune. 

Kommuneoverlege, Avinor, Politi, OSL, Ordfører, kommunens beredskapspersonale og Samfunnssikkerhetsminister. Foto: Siri Wolland.


Publisert: 05.09.2019 18:39
Sist endret: 05.09.2019 18:39