Alle som ønsker å leie kommunale formålsbygg må søke.

Tildelingen vil gjøres i samarbeid med Ullensaker idrettsråd og Ullensaker kulturråd.

Mer informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon finnes på 

Leie av lokaler


Publisert: 25.02.2022 11:58
Sist endret: 17.01.2023 12:17