Innhold

Leie av lokaler og uteanlegg

Ullensaker kommune leier ut idrettshaller, gymsaler, svømmehaller, varmtvannsbasseng, kantiner, aulaer, klasserom, parker, tjern, varmtvannsbasseng m.m. Vi leier ut kun lokalet, ikke skolens inventar og utstyr. I de lokalene hvor det er oppsatt stoler og bord, så kan antall variere fra tid til annen. 

Søknadsfrist for sesongleie er 1. mai hvert skoleår 

Når sesongleie er tildelt, vil det være mulig å reservere korttidsleie for neste skoleår. Utleien er åpen for et skoleår av gangen, men det kan gjøres unntak for større arrangementer o.l. Full oversikt over alle lokalene finnes her. Vi minner om at det kun kan reservere tid, når man har opprettet en bruker med organisasjonsnummer eller personnummer. Det er gratis alle dager for lag og foreninger, når det gjelder trening og øvelse.

De fleste lokaler må reserveres senest 14 dager før leietidspunktet. Overnatting må reserveres 45 dager før leietidspunktet. Utleiesystemet er sperret i grått, for de lokalene dette gjelder. 

Merk at all utleie er stengt hele juli måned og mellom jul og nyttår, hvert år, for hovedrengjøring og vedlikehold. 

Vedkommende som skal leie må være over 18 år. Tid som ikke blir avlyst dagen før leiedato, må betale leien, i de tilfellene hvor man må betale. 

 

Opprett bruker/konto  (opprett bruker for å leie lokaler) Veiledning opprett bruker

 Booking av lokaler  (oversikt over ulike utleieobjekt)  Veiledning booking av lokaler 

 

Eventuelle spørsmål sendes til  utleie@ullensaker.kommune.no.

 

Instrukser for leietakere

Priser

 Priser for utleie av kommunale formålsbygg

Livssynsnøytrale seremonirom

Lokaler som egner seg til livssynsnøytrale gravferder og seremonier.

Lokalene i oversikten nedenfor leies ut vederlagsfritt til kommunens innbyggere. For mer informasjon om lokalene og reservasjon, vennligst henvend deg via post@ullensaker.kirkene.net eller ta kontakt på tlf.: 66 10 81 46. 

Oversikt seremonirom 
StedAnt. plasserLydanleggPianoEgnet for rullestolbrukereToalettParkering

Furuseth menighetshus

Ca 80 stk.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ullensaker kapell

Ca 200 stk.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Furuseth kapell

Ca 80 stk.

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Hovin kapell

Ca 50 stk.

Nei

Ja

Nei

I kirken

Ja


Lån av Frivillighetens hus

Frivillighetens hus kan lånes vederlagsfritt av frivillige lag/foreninger og andre ikke kommersielle aktører i Ullensaker til ikke kommersielle arrangement etter avtale med Frivilligsentralen.

Les her for mer informasjon.

Ullensaker kulturhus - utleie

Ullensaker kulturhus har tre amfisaler til utleie: Kong Rakne, Vesong og Kisi. De har også Jasseimr, en Black Box.

Se her for mer informasjon.

Leie av private lokaler 

I Ullensaker kommune er det også et godt utvalg av private velhus, grendehus, klubbhus og forsamlingshus til leie.

Jessheim
Kløfta
Borgen
Algarheim/Furuseth
Nordkisa
Mogreina
Gardermoen
Sand
  • Olaløkka Vilbergvegen 54, 2067 Jessheim. Følgende lokaler leies ut: Storstua, kafeteria, kjellerstua. Kontakt: olagrend@gmail.com / Elin Olsen 94 25 05 05

Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 04.06.2024 20:14