Innhold

Om Frivillighetens hus

Formålet med Frivillighetens hus er å være en møteplass for frivillighet og en arena for aktivitet og nettverksbygging og bidra til stort mangfold av aktiviteter som fremmer byliv, kulturliv og folkehelse.

Frivillighetens hus består av 2 hus; Pakkhuset og Administrasjonsbygget.

I Pakkhuset er det et stort rom til opptil 100 personer med tilgang til kjøkken. Administrasjonsbygget har kafè i 1. etg. og 6 små møterom og 1 møterom til ca. 16 personer i 2. etg.

Ullensaker Frivilligsentral er hovedbruker av husene og det er de som organisere og fordeler øvrig bruk av byggene. 

Hvem kan låne?

Frivillige lag/foreninger og andre ikke kommersielle aktører i Ullensaker kan låne byggene vederlagsfritt til ikke kommersielle arrangement etter avtale med Frivilligsentralen. 

På grunn av stor pågang fra lag og foreninger for å benytte lokaler i Frivillighetens hus, vil det fra 2022 kun være møter/ samlinger som samler mer enn 15 personer, som kan reservere/låne Pakkhuset. Mindre møter/ samlinger har mulighet til å benytte Administrasjonsbygget, dersom det er ledige rom der.

Skjema - lån av Frivillighetens hus

Kontakt

Frivilligsentralen v/ Rita Fjeld Hovden tlf. 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no


Publisert: 02.07.2019 12:52:07
Sist endret: 04.11.2021 09:16