Innhold

Om Frivillighetens hus

Formålet med Frivillighetens hus er å være en møteplass for frivillighet og en arena for aktivitet og nettverksbygging og bidra til stort mangfold av aktiviteter som fremmer byliv, kulturliv og folkehelse.

Frivillighetens hus består av 2 hus; Pakkhuset og Administrasjonsbygget.

I Pakkhuset er det et stort rom til opptil 100 personer med tilgang til kjøkken. Administrasjonsbygget har kafè i 1. etg. og 6 små møterom og 1 møterom til ca. 16 personer i 2. etg.

Ullensaker Frivilligsentral er hovedbruker av husene og det er de som organisere og fordeler øvrig bruk av byggene. 

Hvem kan låne?

Frivillige lag/foreninger og andre ikke kommersielle aktører i Ullensaker kan låne byggene vederlagsfritt til ikke kommersielle arrangement etter avtale med Frivilligsentralen. 

På grunn av stor pågang fra lag og foreninger for å benytte lokaler i Frivillighetens hus, vil det fra 2022 kun være møter/ samlinger som samler mer enn 15 personer, som kan reservere/låne Pakkhuset. Mindre møter/ samlinger har mulighet til å benytte Administrasjonsbygget, dersom det er ledige rom der.

Skjema - lån av Frivillighetens hus

Viktig informasjon til låntakere

Frivillighetens hus er mye utlånt til lag og foreninger i kommunen. Men en forutsetning er at de lånes ut, er at det blir gjennomført opprydding, låsing mm samt fylt ut låneark som skal kvitteres på av ansvarlig person.

Dessverre skjer det stadig oftere at dører står ulåst på kvelder etter arrangement, både i Pakkhuset og i Administrasjons bygget. I Administrasjons bygget gjelder dette også terrasse dør.

Dersom ikke punktene på lånearket blir gjennomført vil det fra dags dato bli sendt krav om kr. 500,- til den / de foreningene som har benyttet husene.

Alle har et stort ansvar for å rydde og låse etter seg selv, uavhengig om det er andre foreninger tilstede i andre rom i husene.

Kontakt

Frivilligsentralen v/ Rita Fjeld Hovden tlf. 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no


Publisert: 02.07.2019 12:52:07
Sist endret: 08.05.2023 13:58