Viken fylkeskommune har ansvaret for flere veier i Ullensaker kommune.

Rambydalsvegen - I fjor høst ble det gjort en del forberedende arbeider for flere større oppgraderinger som skal skje sommeren 2022. Det ble reparert en del kantheng, samt at alle stikkrenner ble byttet og dreneringer langs veien ble oppgradert. Det ble ikke gjort mye ekstra rundt asfaltering siden det skal freses opp nå i sommer, så derfor ser det litt stusselig ut, og da spesielt i teleløsninga som herjer for fullt i disse dager. Flere mindre utbedringer blir gjort når telen har gått.

Fra krysset til Myrhusvegen og et stykke forbi pukkverket skal hele veibanen freses opp, og det tilsettes pukk og bindemiddel før det blir asfaltert på nytt. Dette er en strekning som er i årets asfaltanbud, så det vil bli utført i løpet av sommeren.
Resten av Rambydalsvegen er planlagt asfaltert i løpet av et eller to år.

Kopperudvegen – Her skal det også gjøres en del utbedringer. Den blir midlertidig fikset med litt kaldasfalt for å ta de verste telehivene nå i disse dager, så vil Viken gå i gang med masseutskifting etter at telen har gått.
Den får ikke en full rehabilitering i år, men det er håp om å få midler til dette i 2023.


Publisert: 06.04.2022 08:49
Sist endret: 06.04.2022 08:49