Det skal gjøres en kapasitetstest av vannledningsnettet ved Hersjøen, onsdag 3. mars.

Dette kan påvirke Mogreina-området i form av varierende vanntrykk og/eller misfarget vann.

Testen vil foregå mellom kl 09:00 og 12:00.


Publisert: 02.03.2021 14:12
Sist endret: 02.03.2021 14:12