NB: Organiseringen av flyktningers opphold Norge er under stadig utvikling. Denne artikkelen oppdateres fortløpende. Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i artikkelen. 

Hva er "venterom"/ventemottakene som er etablert i Ullensaker?

Utlendingsdirektoratet (UDI) har etablert to ventemottak på hoteller på Gardermoen. Disse har en total kapasitet til å ta imot rundt 1000 flyktninger. Her skal flyktningene være i 2-5 dager før de sendes til det nasjonale ankomstsenteret i Råde. 

Hvem bor på ventemottakene?

På ventemottakene bor hovedsakelig barn, kvinner og eldre mennesker som har flyktet fra Ukraina. 

Skal flyktningene bli værende i Ullensaker lenge?

På ventemottaket skal flyktningene være i 2-5 dager før de sendes til det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Deretter sendes de til akuttinnkvartering mens de venter på å bli bosatt i en norsk kommune. 

Hvem har ansvar for ventemottakene?

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for ventemottakene. UDI har gitt to operatører, Hero og Norsk folkehjelp, ansvar for å drifte de to mottakene som til nå er opprettet i Ullensaker.

Hva har Ullensaker kommune ansvar for?

Utlendingsdirektoratet (UDI) og driftsoperatørene, i skrivende stund Hero og Norsk Folkehjelp, har hovedansvaret for flyktningene som bor på ventemottaket. Ullensaker kommune er ansvarlig for å gi enkel legehjelp til flyktningene, lik den innbyggere får av sin fastlege. Det er både leger og sykepleiere ved de to mottakene. Akutte og mer omfattende helsebehov vil håndteres av den kommunale legevakten og av sykehus.

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe flyktningene?

På ventemottaket vil flyktningene få husly, mat, klær, hygieneartikler, utstyr og penger. Om det blir behov og anledning for innbyggere i Ullensaker til å hjelpe til med utstyr og annet, må avgjøres av operatøren som drifter innkvarteringen. Lokale lag, foreninger og organisasjoner vil komme til å bidra med aktiviteter og annet for flyktningene, se nedenfor. Frivilligsentralen, Røde Kors, Sanitetsforeningen og Rotary er lokale organisasjoner som kan kontaktes av innbyggere som ønsker å bidra.

Hvordan kan lokale lag, foreninger og organisasjoner bidra?

Lokale lag, foreninger og organisasjoner vil komme til å bidra med aktiviteter for flyktningene. Kommunen har opprettet dialog mellom driftsoperatøren av mottaket og kulturrådet, idrettsrådet, Frivilligsentralen, Røde Kors, Sanitetsforeningen og Rotary for dialog om hva de kan bidra med, særlig innen idretts- og kulturaktiviteter barn og unge. Aktiviteter for flyktningene skal, ifølge informasjon fra UDI, skje i dialog med operatøren som drifter akuttinnkvarteringen. Det skal inngås samarbeidsavtale med operatøren, blant annet for å sikre at UDIs krav til sikkerhet og personvern blir ivaretatt. 


Publisert: 18.03.2022 15:55
Sist endret: 30.08.2022 12:33