Omkjøringsveien blir en viktig avlastning for trafikken i Jessheim sentrum og vil i tillegg betjene boligområdene som skal bygges ut på Jessheim Sørøst. Veien er planlagt ferdigstilt sommeren 2024.  Ullensaker kommune har rollen som byggherre i prosjektet, mens totalentreprenør Arbeidsfellesskapet Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS står for arbeidet.

Det vil legges til rette for god og sikker tilgang til marka gjennom hele anleggsperioden. God skilting og barrierer mot anleggsområdet er noen tiltak som benyttes for å sikre trygg ferdsel for beboere, skoleelever og brukere av marka. For alles sikkerhet er det viktig at ingen beveger seg inn på innsiden av gjerder, og at alle forholder seg til det som er skiltet.

I anleggsperioden vil det foregå en del sprengningsarbeider og annet arbeid som kan føles forstyrrende. Anleggsarbeidet vil i hovedsak foregå i tidsrommene mandag til onsdag kl. 07.00‐19.00, torsdag kl. 07.00‐14.30

Avvik fra dette, med lengre dager og nattarbeid, kan også forekomme i kortere perioder. I tilfeller med støyende arbeider på ugunstige tider vil entreprenøren gjøre sitt ytterste for å varsle, samt minimere belastningen for nærområdet. Entreprenøren sender ut nabovarsel og holder beboere i de berørte områdene informert om arbeidene og fremdriften. Kommunen vil også informere om videre arbeider. 

Ullensaker kommune beklager ulempene et slikt prosjekt medfører for beboere i nærområdet og brukere av marka.

Historikk:


Publisert: 16.02.2022 10:11
Sist endret: 12.09.2022 12:20