Oslo Lufthavn Gardermoen ligger i Ullensaker kommune, og kommunen har dermed ansvar for smittevern ved flyplassen. Mandag 10. august anmodet Helsedirektoratet Ullensaker kommune om å opprette en teststasjon. Tre dager senere er dette på plass.

-Det har åpnet teststasjoner ved flere lufthavner de siste dagene. Det har forståelig nok vært en utålmodighet i offentligheten om at det også ved landets hovedflyplass skal være mulig for reisende fra utlandet å få utført en koronatest. Vi er glade for at teststasjonen ved OSL åpner i dag, sier ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind J. Schumacher.

Inntil 80 tester i timen

Testsenteret er etablert i samarbeid med Avinor som står for lokaler og infrastruktur i bagasjehall utland. Reisende fra utlandet som har grunn til å tro at de kan være smittet og ønsker testing, vil få mulighet til dette. Ved stor pågang vil helsepersonellet, i henhold til gjeldende retningslinjer fra FHI, prioritere dem som kommer fra røde land, har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet person og/eller har typiske symptomer på Covid-19.

-Målet er å teste inntil 80 personer i timen, døgnet rundt. Det er vanskelig å estimere nøyaktig hvor mange av de reisende som vil være aktuelt for. Dersom pågangen blir stor, vil vi vurdere å øke testkapasiteten og bemanningen, forteller fungerende kommuneoverlege i Ullensaker, Tom Sundar.

Staten tar regningen

- Teststasjon ved Oslo lufthavn er en krevende operasjon å stable på beina, ettersom flytrafikken hit er av helt andre dimensjoner enn ved landets øvrige flyplasser. For Ullensaker kommune har det vært viktig å understreke at landets hovedflyplass også er et nasjonalt anliggende. Ullensaker har ikke en økonomi som gjør det mulig for oss å ta hele regningen for et testsenter som det koster minst 6 millioner kroner i måneden å drifte. Vi er glade for at Helsedirektoratet nå har gitt oss en skriftlig garanti på at dette er en utgift som staten tar, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Godt samarbeid

- Gjennom hele koronaperioden har det vært jevnlig og god dialog mellom norske helsemyndigheter, Ullensaker kommune, Avinor og LHL angående smitteverntiltak ved flyplassen. Det gode samarbeidet partene imellom har gjort det mulig å følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene i en krevende og uforutsigbar tid, sier ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind J. Schumacher.

Avinor eier og driver Oslo Lufthavn Gardermoen.

-Avinor er opptatt av at passasjerer og ansatte skal føle seg trygge på våre lufthavner, og vi har siden januar lagt til rette og innført smittevernstiltak i samarbeid med og etter råd fra lokale og nasjonale helsemyndigheter, forteller terminaldirektør ved Oslo Lufthavn Ragnhild Vasset Hjerpsted. Vi er godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Ullensaker kommune i denne perioden, fortsetter hun.

LHL-sykehuset bemanner testsenteret

Ullensaker kommune har inngått en avtale med LHL-sykehuset ved Gardermoen om bemanning av testsenteret.
- LHL-sykehuset Gardermoen har god erfaring med testing for korona. Vi har både kvalifiserte og erfarne ansatte som gjør at vi kan ta på oss dette viktige oppdraget med å teste flypassasjerer som ankommer fra utlandet til Gardermoen flyplass, sier Jane Castro, sykehusdirektør ved LHL-sykehuset Gardermoen.


-------------------------------------------------

Om Ullensaker kommune og smittevernansvar

Oslo Lufthavn Gardermoen ligger i Ullensaker kommune. Helsedirektoratet har delegert ansvaret for smittevern etter IHR-forskriften til Ullensaker kommune. Av dette følger at kommunen har oppfølgingsansvaret for smittevernet ved OSL. I perioden fra 12.3. til og med 30.4. var et helseteam fra Ullensaker kommune i arbeid på hovedflyplassen. I perioden 1.5. til i dag, har Ullensaker kommune etter gjeldende retningslinjer tilbudt legekonsultasjon og/eller testing ved Jessheim legevakt for de reisene som har hatt behov for det. Mandag 10. august anmodet Helsedirektoratet Ullensaker kommune om å opprette en teststasjon. Fire dager senere åpnes den. Ullensaker kommune har det medisinske og organisatoriske ansvaret for teststasjonen, Avinor stiller med lokaler og infrastruktur, og personell fra LHL-sykehuset bemanner stasjonen.

Om Avinor og OSL

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge, inkludert Oslo lufthavn.
Avinor Oslo lufthavn ønsker at alle reisende får en trygg og god reise, og vi følger fortløpende råd og veiledning fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. En oversikt over innførte smittevernstiltak ligger på Avinor.no

Om LHL-sykehuset Gardermoen

LHL- sykehuset Gardermoen omgjorde i mars deler av bygningsmassen på sykehuset til isolasjonsenhet for koronatesting og oppfølging av koronapasienter, med oppgave å isolere og teste passasjerer som ankom Oslo Lufthavn med tydelige symptomer på luftveisinfeksjon.

Siden juni har LHL-sykehuset hatt flere titalls personer til rehabilitering etter å ha vært rammet av korona og respiratorbehandling. LHL-sykehuset Gardermoen har over 30 års erfaring med å undersøke, behandle og rehabilitere lungepasienter, samt hjerte- og kreftpasienter. LHL er også landets største ideelle organisasjon for hjerte- og lungesyke, slagrammede og deres pårørende, med 54 000 medlemmer og 250 lokallag rundt om i hele Norge.


Publisert: 13.08.2020 16:07
Sist endret: 17.01.2023 12:18