Innhold

Søknad for utleie av små elektriske kjøretøy

Ullensaker kommune utlyser nå tillatelser for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, med søknadsfrist 20. april 2023.

To utleieaktører vil gis tillatelse som gjelder ut det påfølgende kalenderåret. El-sparkesyklene kan for sesongen 2023 ikke settes ut før 1. juni. I 2024 kan de settes ut etter 18. mai. For begge periodene må alle el-sparkesyklene være hentet inn før 15. oktober, grunnet vintervedlikehold.

Vedlagt følger kunngjøringsdokument med vedlegg som beskriver rammene for søknadsprosessen.

Søk om tillatelse

Søknad om tillatelse sendes via e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

Merk e-posten med «14/23 Søknad om tillatelse for utleie av små elektriske kjøretøy i Ullensaker, 2023».

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20.april 2023.

Vedlegg

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Ullensaker kommune, Viken (lovdata)

Kunngjøring 

Vedlegg 1 - Mal Søkers Besvarelse

Vedlegg 2 - Kriterier for utvelgelse av utleiere

Geografisk avgrensning Ullensaker kommune


Publisert: 28.03.2023 14:04:51
Sist endret: 13.04.2023 12:03