Innhold

Søknadsfirst 1. mars 

Søknader sendes inn elektronisk via Barnehageportalen.  Hovedopptak gjelder plasser for barnehageåret 2019-2020 med oppstart etter 01.08.2019.

Det anbefales at søker prioriterer minst to ulike barnehager.

Samordnet opptak - kommunale og private barnehager

Vi samordner opptaket og vi har felles søknadsskjema.

  • Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.
  • Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak.

  • Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes i post innen søknadsfristen 1. mars.

I Ullensaker kommune har vi full barnehagedekning og et mangfold av barnehager med høy kvalitet. 

FILM - Hovedopptak 2019

Se vår oversikt over alle barnehagene i Ullensaker.


Publisert: 15.02.2019 11:10:41
Sist endret: 15.02.2019 11:10