Innhold

Prisen er økt med 7 % på årsgebyr for drikkevann, og 3 % på årsgebyr for avløp.  I mange år har Ullensaker kommune vært blant de kommunene med lavest årsgebyr for vann- og avløp. En vesentlig årsak til prisøkningen vi nå får, er den store befolkningsveksten og næringsutviklingen. Dette fører til at kommunen må gjøre store investeringer på vann- og avløpssektoren.

- Ullensaker vokser og vi skal snart ta i bruk vårt nye vannbehandlingsanlegg ved Hurdalssjøen. Alle som bor i Ullensaker skal få trygt og godt vann med høy kvalitet også i fremtiden, sier ordfører Tom Staahle

Nå beregnes gebyret basert på hele bruksarealet.

Tidligere har hus med 2.etasje og kjeller ikke blitt beregnet vann- og avløpsgebyr for hele dette arealet. Nå er det totalt bruksareal som legges til grunn for beregningen. Dette medfører at alle hus med kjeller og 2. etasje vil få en økning av gebyret på fakturaen da boarealet blir større.

- Kommunale eiendomsgebyrer ligger i gjennomsnitt på 8000 kr i året i Norge. Selv etter vår økning vil Ullensaker ligge godt under dette med et gjennomsnitt på 6000 kr i året. Dette er vi fornøyde med, sier ordføreren, det skal ikke være dyrt å bo i Ullensaker.

Flere bør vurdere å ha vannmåler

Har du vannmåler betaler du for ditt faktiske vannforbruk og avløpet dette gir. Ofte vil det lønne seg å ha vannmåler dersom du har stort boligareal og lite vannforbruk. Et eksempel på en husstand hvor det vil lønne seg å ha vannmåler, er i et stort hus hvor det bor få mennesker.

Fra 2018 skal det i alle nybygg være lagt til rette for montering av vannmåler. Å få montere måler kan være en fin måte å bli mer bevisst på eget vannforbruk. 

Les mer:

Bør jeg installere vannmåler? 


Publisert: 16.03.2018 11:30:00
Sist endret: 16.03.2018 15:09