Ullensaker kommune fakturer sine innbyggere for kommunale eiendomsgebyr (kommunale avgifter) 2 ganger i året. Du betaler for vann, avløp, renovasjon og feiertjenester.

Prisen på disse tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at vi ikke krever mer i betaling enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten.   

Fakturaen kommer ut i august måned og i februar med forfall 14 dager frem i tid. Forfall er 20.september og 20.mars. Dersom du får inkassovarsel selv om du har betalt fakturaen så er det fordi du har betalt etter forfall. Inkassovarsel sendes ut cirka 20 dager etter forfall.

Dersom du lurer på noe rundt dette kan du lese mer på informasjonssiden om de kommunale eiendomsgebyrene.


Publisert: 15.09.2020 07:02
Sist endret: 15.09.2020 12:21