NB, oppdatering 18.3.: Utlendingsdirektoratet har bestemt at akuttinnkvarteringen denne artikkelen ble skrevet om, er omdefinert til et såkalt "venterom", som vi kan forstå som et ventemottak.

Hva er akuttinnkvartering?

Akuttinnkvartering er et botilbud til asylsøkere. Som følge av krigen i Ukraina, oppretter Utlendingsdirektoratet (UDI) nå flere slike i Norge. Et av disse vil ligge i Ullensaker (Thon Hotel Gardermoen) og skal huse inntil 720 flyktninger, primært fra Ukraina. Flyktningene blir på innkvarteringen inntil de har fått tilbud om bosetting eller plass på asylmottak i en annen kommune.

Hvem bor på akuttinnkvarteringen?

Akuttinnkvarteringen i Ullensaker vil hovedsakelig være for barn, kvinner og eldre mennesker fra Ukraina.  Flyktningene blir her inntil de har fått tilbud om bosetting eller plass på asylmottak i en annen kommune.  

Skal flyktningene bli værende i Ullensaker lenge?

Dette er et akuttmottak drevet av staten, der flyktninger skal oppholde seg i perioden mens de venter på å få plass på asylmottak eller bli bosatt i kommuner over hele landet. Hvor lang tid dette tar, er vanskelig å forutsi nå, og vil dessuten kunne variere. Formannskapet i Ullensaker har vedtatt at vi kan bosette inntil 200 flyktninger i 2022. Les mer om dette her.

Hvem har ansvar for akuttinnkvarteringen?  

Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for akuttinnkvarteringen. UDI har gitt en operatør, Hero, ansvar for å drifte akuttinnkvarteringen. Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvar for å bosette flyktningene i kommuner over hele landet. 

Hva har Ullensaker kommune ansvar for?  

Utlendingsdirektoratet (UDI) og operatøren Hero har ansvar for akuttinnkvarteringen og flyktningene, men også Ullensaker kommune har noen ansvarsområder. Kommunen har blant annet ansvar for å gi helsetjenester, barnevernstjenester og grunnskoleopplæring til flyktningene. Avhengig av hvilket behov som finnes og hvor lenge flyktningene blir værende på akuttinnkvarteringen, vil kommunen ha ansvar for å gi barna barnehage- og skoletilbud. Planleggingen av dette er i gang. 

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe flyktningene?  

På akuttinnkvarteringen vil flyktningene få husly, mat, klær, hygieneartikler, utstyr og penger. Om det blir behov og anledning for innbyggere i Ullensaker til å hjelpe til med utstyr og annet, må avgjøres av operatøren som drifter innkvarteringen. Lokale lag, foreninger og organisasjoner vil kunne bidra med aktiviteter og annet for flyktningene, se nedenfor. Frivilligsentralen, Røde Kors, Sanitetsforeningen og Rotary er lokale organisasjoner som kan kontaktes av innbyggere som ønsker å bidra. 

Hvordan kan lokale lag, foreninger og organisasjoner bidra?

Lokale lag, foreninger og organisasjoner vil kunne bidra med aktiviteter for flyktningene. Kommunen har tatt initiativ til dialog mellom driftsoperatøren av mottak og kulturrådet, idrettsrådet, Frivilligsentralen, Røde Kors, Sanitetsforeningen og Rotary for dialog om hva de kan bidra med, særlig innen idretts- og kulturaktiviteter barn og ungeAktiviteter for flyktningene skal, ifølge informasjon fra UDI, skje i dialog med operatøren som drifter akuttinnkvarteringen. Det skal inngås samarbeidsavtale med operatøren, blant annet for å sikre at UDIs krav til sikkerhet og personvern blir ivaretatt. Denne teksten vil oppdateres når operatøren har avklart hvordan dette skal foregå.


Publisert: 11.03.2022 12:42
Sist endret: 21.12.2022 13:15