Som en del av prosjektet med å skape mer liv og aktivitet på rådhusplassen stenger vi Furusethgata for gjennomkjøring. Vi ønsker en rådhusplass med mindre biler og flere mennesker og aktivitet. 

I første omgang er dette for en begrenset periode, men på sikt ønsker vi at dette er en permanent løsning.

Vi presiserer at HC-plassene fortsatt er tilgjengelig. 

Les også:  Vi vil skape liv og aktivitet i sentrum


Publisert: 19.08.2019 21:31
Sist endret: 19.08.2019 21:31