Ismåling er gjort 05.01.2023 på Nordbytjernet, Jessheim, ca. 100 m ut fra akebakken og ca. 60 m ut fra stupetårnet. Istykkelsen er 34 cm stålis. Det er noe åpent vann ved utløp og innløp.

Istykkelsen kan variere rundt på tjernet og er alltid usikker nær innløp og utløp. Hold god avstand.

ALL FERDSEL PÅ ISEN SKJER PÅ EGET ANSVAR!


Publisert: 11.01.2023 10:00
Sist endret: 16.01.2023 14:29