To elever ved Jessheim skole og ressurssenter har testet positivt på koronavirus. Smittesporingen har vist at alle elever på 3. trinn og en klasse på 7. trinn må regnes som nærkontakter. Dette utgjør totalt 98 elever. Disse, i tillegg til 7 lærere, er satt i karantene til og med henholdsvis 29. og 26. oktober. Alle elevene som er satt i karantene, vil få digital hjemmeundervisning av sine lærere.

Også en elev ved Jessheim videregående skole er i dag bekreftet smittet koronavirus. 91 elever og 7 lærere er satt i karantene til og med 30. oktober.

Alle som er satt i karantene er blitt bedt om å gjennomføre en koronatest. Øvrige elever og ansatte ved skolene bes være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer. De skal holde seg hjemme og gjøre avtale om testing dersom de får symptomer.

-På det nåværende tidspunktet er det ikke påvist smitte mellom elever på skolene, men dersom flere viser seg å være smittet i tilknytning til skolene, vil det kunne få status som lokale utbrudd. Inntil en vaksine er på plass, må vi regne med at det fra tid til annen vil oppstå smitteklynger og lokale smitteutbrudd i norske kommuner. For å begrense smitteoppblomstringen så mye som mulig, er det viktig at vi overholder hygiene- og smittevernrutinene som vi nå har vent oss til, og at vi i tillegg prøver å begrense antallet mennesker vi har nærkontakt med, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Åtte smittetilfeller i dag

I dag er ytterligere fem, totalt åtte, personer i Ullensaker påvist koronasmittet. Fire av disse er smittet av en kjent nærkontakt i kommunen. De øvrige fire har ingen sammenheng med de første fire eller hverandre, og er smittet utenfor kommunen.

Totalt er 156 personer i Ullensaker bekreftet smittet av koronaviruset.


Publisert: 22.10.2020 21:08
Sist endret: 23.10.2020 11:37