Som kommunen allerede tidligere informerte om, må det dessverre sperres flere små turstier på Langelandfjellet fram til sommeren 2024. Ute i skogen viser kart og markeringer hvor de åpne stiene går og hvilke stier er sperret.

Entreprenøren melder at den første kulverten har blitt åpnet. Dermed blir turstien lagt om. Stien som begynner i enden av Stensvegen fører direkte til den nye kulverten og knyttes til de eksisterende stiene sør av anleggsområdet. Stiene som ikke er uthevet i kart under forblir stengt. Vi ber om forståelse og respekt for sperringene som ble merket med skilt, sperrebånd og gjerder.

Les mer om omkjøringsvegen her.

Åpne stier under anleggsperioden omkjøringsveg fra uke 10


Publisert: 08.03.2023 11:17
Sist endret: 08.03.2023 13:00