Avgjørelsen er tatt fordi det tirsdag er identifisert et smitteutbrudd med forgreninger til flere skoler og barnehager, og kommunen derfor har fått råd av Folkehelseinstituttet om å gå over til rødt nivå. Da kommuneoverlegen tirsdag så at et utbrudd av smitte med sørafrikansk virus har spredd seg til fire skoler og to barnehager i kommunen, ba han om råd fra Folkehelseinstituttets (FHI) smitteverneksperter.

-Da jeg i løpet av dagen i dag så det tegne seg et bilde av et utbrudd med forgreninger til fire skoler og to barnehager i kommunen, ba jeg om et møte med FHIs skolegruppe. De ga meg et klart råd om at situasjonen vi er i tilsier at alle skoler og barnehager i Ullensaker settes på rødt nivå, forteller kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Skoler og barnehager i Ullensaker har så langt fulgt smitteverntiltak på gult nivå, i tråd med retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI). Folkehelseinstituttet anbefaler at rødt nivå ikke brukes preventivt, men kun når smittespredning tilknyttet skoler og barnehager er uoversiktlig eller skjer på tvers av kohorter. Selv om mange barn og unge har blitt smittet i Ullensaker den siste tiden, har smitten ikke skjedd på denne måten – før nå.

Rødt nivå fra torsdag av

- For Ullensaker kommune har det vært viktig å følge sentrale helsemyndigheters råd og retningslinjer om smittevernnivå i skoler og barnehager. Smittesituasjonen som kommuneoverlegen har avdekket i dag, tilsier at tiden nå er inne for å sette kommunens skoler og barnehager på rødt nivå. Jeg vil på forhånd takke alle lærere, rektorer og ansatte i skoler og barnehager i kommunen vår som snur seg rundt og sørger for at vi kan drifte på rødt nivå og forhåpentligvis slå ned denne smittespredningen raskt, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Barneskoler, ungdomsskoler og barnehager i Ullensaker kommune settes på rødt nivå fra og med torsdag 11. mars til og med hverdagene i påskeuka. I morgen, onsdag, får elevene i skolen digital hjemmeundervisning mens kommunale barnehager holder stengt. Dette for at de skal få anledning til å omstille seg til å følge smitteverntiltak på rødt nivå fra torsdag av.

Rødt nivå innebærer blant annet følgende

  • Elever og barn deles inn i mindre kohorter
  • 1. – 4. trinn og 10. trinn prioriteres med tilstedeværelse på skolen
  • Øvrige trinn alternerer mellom et tilbud på skolen og digital hjemmeundervisning
  • Redusert åpningstid på SFO
  • Redusert åpningstid i barnehager

Publisert: 09.03.2021 19:37
Sist endret: 09.03.2021 19:37