De nærmeste naboene har fått et infobrev i postkassa. Her ligger dette brevet tilgjengelig for alle. Hvem som blir betegnet som «nærmeste nabo» er vist på kartet under.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det nødvendig å stenge Ole Korslunds veg kortvarig mens sprengningene foregår. I første omgang planlegger entreprenøren å utføre opp til fem salver i løpet av neste uke (30.01.23- 03.02.23). Trafikken stoppes og vegen stenges i circa 3-4 minutter per salve. Entreprenøren opplyser om at arbeidene er planlagt gjennomført utenfor de mest trafikkerte tidsperiodene som rushtid, samt skolestart og skoleslutt.

Les mer om omkjøringsvegen her.

nærmeste naboer sprenging Ole Korslunds veg


Publisert: 27.01.2023 10:09
Sist endret: 30.01.2023 13:54