Etter kommunevalget i år har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne, Rødt og Venstre forhandlet frem en samarbeidsplattform og fordelt politiske roller i Ullensaker kommune.

Resultatet er nå klart og vi vil særlig få gratulere Eyvind Jørgensen Schumacher (AP) som ny ordfører og Lars Halvor Stokstad Oserud (SP) som ny varaordfører.

De andre sentrale politiske ledervervene i kommunen er tildelt Lars Fjørli Hjetland (AP) leder for Hovedutvalget for Skole og barnehager, Martin Stanger (SP) leder for Hovedutvalget for Helse og omsorg, og Eirik Ballestad (MDG) leder for Hovedutvalget for Teknisk, idrett og kultur.

Vi vil få ønske dem lykke til med vervene, og så ser vi frem til å samarbeide med dem i tiden fremover. 

Vi vil også benytte anledningen til å takke vår nåværende politiske ledelse, representert ved ordfører Tom Staahle og vara-ordfører Willy Kvilten, for godt samarbeid i årene som har vært.

De konstituerende møtene for endringene ovenfor er henholdsvis 15. oktober og 22. oktober.


Publisert: 30.09.2019 20:03
Sist endret: 30.09.2019 20:03