Innhold

To forskrifter er revidert:

Mens forskriftene gir rammer for gebyrfastsettelse, vedtas gebyrsatsene årlig av kommunestyret, og vil fremkomme av kommunens prisliste for de aktuelle tjenestene.

Forskriftene vil bli gjort tilgjengelig på www.lovdata.no, samt på kommunens nettsider.

Ullensaker kommunestyre (KST) vedtok forskriftene den 12.12.2017, les mer om den politiske behandlingen av:

  • VA-gebyrforskriften i KST sak 106/17
  • Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll i KST sak 104/17

Publisert: 05.01.2018 12:43:00
Sist endret: 27.12.2017 09:51