Gebyrforskrifter for kommunens vann- og avløpstjenester

Gebyrforskrifter for kommunens vann- og avløpstjenester trer i kraft 1.1.2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


To forskrifter er revidert:

Mens forskriftene gir rammer for gebyrfastsettelse, vedtas gebyrsatsene årlig av kommunestyret, og vil fremkomme av kommunens prisliste for de aktuelle tjenestene.

Forskriftene vil bli gjort tilgjengelig på www.lovdata.no, samt på kommunens nettsider.

Ullensaker kommunestyre (KST) vedtok forskriftene den 12.12.2017, les mer om den politiske behandlingen av:

  • VA-gebyrforskriften i KST sak 106/17
  • Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll i KST sak 104/17

Publisert: 05.01.2018 12:43:00
Sist endret: 27.12.2017 09:51