Innhold

Denne uken gjennomføres digitale folkemøter i alle de fire kommunene, Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker, som har inngått et plansamarbeid for ny E16. Les mer om E16 Kongsvinger–E6-prosjektet her.

Hovedtema for møtet er planprogrammet som ligger ute på høring, status i prosjektet og plan for videre arbeid. Les mer om planprogrammet her.

Ordfører, plankoordinator og Nye Veier vil være til stede og orientere om prosessen. 

Tidspunkt for de digitale folkemøtene er:
Kongsvinger: 26. oktober kl. 18.00
Sør-Odal: 27. oktober kl. 18.00
Nes: 28. oktober kl. 18.00
Ullensaker: 29. oktober kl. 18.00

Sendingen foregår via Facebook Live og kan sees via Ullensaker kommunes Facebook-side eller på E16-portalen. Det blir anledning til å stille spørsmål i kommentarfeltet og på SMS med kodeord NYEVEIER til nummer 2030 underveis i møtet, og spørsmålene blir besvart fortløpende.

Folkemøtet for Ullensaker kan sees via Ullensaker kommunes Facebook-side eller på E16-portalen

De som ikke har tilgang til digitale plattformer selv eller kan følge folkemøtet fra andre steder, kan se møtet på skjerm i kommunestyresalen på rådhuset. Grunnet smittevernrestriksjoner er antall plasser meget begrenset, og vi understreker derfor at dette tilbudet kun er for dem som ikke har andre muligheter.

For å kunne drive effektiv smittesporing hvis det blir behov for det, kreves påmelding på forhånd. Påmelding må skje innen klokka 14.00 torsdag 29. oktober. Navn og telefonnummer opplyses på e-post til kommunikasjon@ullensaker.kommune.no, på telefon 66 10 80 00 eller på servicetorget på rådhuset (åpent 10.00-14.00).

Oppmøte senest 17.45 utenfor rådhuset.

Alle spørsmål og kommentarer må sendes inn skriftlig underveis – enten via SMS med kodeord NYEVEIER til nummer 2030, eller i kommentarfeltet på livesendingen. For dem som følger møtet på rådhuset, er det mulig å få hjelp til innsending av spørsmål.

Kan du ikke kan delta på folkemøtet i egen kommune, kan du delta en av de andre dagene eller se møtet i opptak.

Opptak av folkemøtene vil bli gjort tilgjengelig på e16portalen.no i etterkant av møtene.

Husk at du kan gi ditt høringsinnspill helt frem til 23. november. Det kan du gjøre her.

Velkommen til folkemøte!


Publisert: 28.10.2020 09:44:38
Sist endret: 29.10.2020 10:01