Ullensaker kommune oppgraderer gang-/sykkelvegen langs Gardermovegen fra nr. 198 til rundkjøring ved E 16. Det blir fjernet noen trær, gammel asfalt og graskant. Etterpå blir det forberedelse til forsterkning og asfaltering.

Dette vil pågå i uke 43 og 44. Asfalten er planlagt i uke 45.

Det vil i perioden være begrenset framkommelighet på gangvegen.

Dette er et samarbeid med Viken fylkeskommune, og det er de som utfører jobben.

Etterpå skal de fjerne den gamle undergangen som gikk til Gardermoen skole.


Publisert: 25.10.2021 12:25
Sist endret: 25.10.2021 12:25