I forbindelse med byggingen av den nye rundkjøringen Ole Korslunds veg/Gerhard Vees veg/Skogmovegen må det foretas noen endringer i trafikkavviklingen. Der hvor dagens provisoriske rundkjøring ligger blir det opprettet et arbeidsområde for den nye rundkjøringen. Trafikken fra Gerhard Vees veg og Skogmovegen blir ført forbi arbeidsområdet. Gangtrafikken Allergot-Skogmo føres som i dag på sørsiden av vegen - vær oppmerksom, her krysser det anleggstrafikk. Det er ikke sikkert om det er mulig å opprettholde en gangforbindelse Skogmovegen-Ole Korslunds veg, dette vurderes når alt av sikring og sperring blir satt ut. Hvis dette ikke blir mulig skiltes en alternativ rute. 

Byggetid for rundkjøringen er anslått til 3 uker. 

Les mer om omkjøringsvegen her

omlegging Skogmo rundkjøring


Publisert: 26.05.2023 16:17
Sist endret: 31.05.2023 08:17