Nye fagsystemer

Foto: Ullensaker kommune

Økt medvirkning

Barnverntjenesten i Ullensaker kommune er den første kommunen på Romerike, og én av de første kommunene i landet, som tar i bruk de nye digitale barnevernsløsningeVisma Flyt og Visma Sikker SakDet betyr at kommunen enklere kan samarbeide med barn og familier, og meldere, digitalt.  

- Målet er at barn, unge og foresatte i større grad skal kunne få medvirke i egen sak og få bedre forståelse av de faglige vurderingene som ligger til grunn. Vårt håp er at Barneverntjenesten oppleves som mer tilgjengelig og at saksbehandlingen i større grad foregår på barn, unge og foresatte sine premisser, sier Kjersti Lindseth, leder for Barnevernstjenesten i Ullensaker kommune. 

De nye digitale fagsystemene er et resultat av samarbeidet mellom Bufdir og kommunal sektor i et prosjekt som heter DigiBarnevern. Prosjektet skal øke kvaliteten i det kommunale barnevernet og sikre raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.  

Styrker dialogen

FABU har tatt i bruk den nye løsningen og mener den legger til rette for god håndtering av sensitiv informasjon og sikker saksbehandling.

- Løsningen er intuitiv og gir god støtte til å utføre og holde oversikt over oppgaver, sier Stian Willersrud, avdelingsleder for FABU i Ullensaker kommune. 

Felles for begge fagsystemene er at de muliggjør digital kommunikasjon med innbygger på en sikker måte. Løsningene kan for eksempel sende ut SMS-varsling om møteavtaler og signere dokumenter elektronisk. Alle data arkiveres også automatisk i et digitalt arkiv, som erstatter papirarkivet.


Publisert: 16.01.2023 10:31
Sist endret: 20.01.2023 10:46