Som kommunen allerede tidligere informerte om, må det dessverre sperres flere små turstier på Langelandfjellet fram til sommeren 2024. Ute i skogen viser kart og markeringer hvor de åpne stiene går og hvilke stier er sperret.

Entreprenøren melder at stien som begynner i enden av Stensvegen legges om igjen, føres gjennom den nye gangkulverten, og knyttes til de eksisterende stiene sør av anleggsområdet. Stiene som ikke er uthevet i kart under forblir stengt. Vi ber om forståelse og respekt for sperringene som ble merket med skilt, sperrebånd og gjerder.

Les mer om omkjøringsvegen her.

Åpne stier under anleggsperioden omkjøringsveg


Publisert: 17.08.2023 13:54
Sist endret: 17.08.2023 13:54