Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal prøveta planteplankton i Nordbytjernet i 2023. Første prøvetakingsrunde vil være i juni, og de vil ta prøver månedlig frem til desember. NIVA vil benytte båt for å ta prøvene, og de har fått dispensasjon fra Statsforvalteren til dette.

Niva planlegger å ta prøver disse dagene:

  • 13. juni
  • 10. juli
  • 31. juli
  • 16. august
  • 14. september
  • 11. oktoberPublisert: 07.06.2023 14:28
Sist endret: 08.06.2023 10:23