Nytt digitalt skjema for årsrapportering av olje- og fettholdig avløpsvann

Ullensaker kommune arbeider aktivt med å tilpasse seg en grønnere og mer digitalisert hverdag, for å redusere klimaavtrykket og saksbehandlingstiden. I den forbindelse har kommunen nå gjort om skjemaet for årsrapporteringen, slik at alt foregår digitalt. 

Dette betyr at virksomheter ikke lengre skal sende inn PDF-filer med årsrapport som tidligere, men heller benytte seg av det digitale skjemaet som finnes på kommunens nettsider. For å stille sterkest mulig for årsrapporteringen, åpner vi for at virksomheter kan rapportere fra 9. januar 2023

En lenke til skjemaet vil være lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

Virksomheter som har flere enn én utskiller, sender inn ett skjema per utskiller. Mer informasjon finnes i dette informasjonsskrivet.  


Publisert: 19.12.2022 12:16
Sist endret: 19.12.2022 12:22