I 2021 ble det utført geofysiske målinger fra helikopter samt befaringer for kartlegging av erosjonsforhold. For å innhente ytterligere grunnlag er det nå ønskelig å utføre grunnundersøkelser. Undesøkelsene antas å starte opp i januar. Grunneierne er varslet direkte. Borplan finner du her.


Publisert: 02.01.2023 14:21
Sist endret: 02.01.2023 14:21