Innhold

Fortsatt er det slik at alle som har symptomer bør holde seg hjemme og ta en koronatest. Dette gjelder både deg som er vaksinert og deg som ikke er det. Men nå gjelder nye rutiner for testing, karantene og smittesporing. Alle detaljene finner du på helsenorge.no, og nedenfor ser du en oversikt over de viktigste endringene. 

Fortsatt skal den som er smittet være i isolasjon. For dem som er nærkontakter av den smittede gjelder ikke lenger plikt om karantene, men alle nærkontakter skal følge ekstra nøye med på egen helse i 10 dager og teste seg ved symptomer. Noen nærkontakter anbefales dessuten å holde seg hjemme eller å teste seg. 

For hustandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjærester eller nære bestevenner): 

  • Uvaksinert: i 7 dager bør du enten avstå fra kontakt med andre eller å teste deg med selvtest hver dag eller PCR-test ved kommunens teststasjon annenhver dag. 
  • Delvaksinert med en dose: du anbefales å ta én test. 
  • Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19: du trenger ikke å teste deg. 

For deg som er definert som nærkontakter (ikke hustandsmedlemmer) 

  • Uvaksinert: du bør ta én test. 
  • Delvaksinert med en dose, fullvaksinert eller gjennomgått covid-19: du trenger ikke å teste deg. 

Alle som har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, mister lukt- og smakssans) , også de som er vaksinerte, skal holde seg hjemme og teste seg. Det som er nytt, er at man nå også kan teste seg selv ved hjelp av selvtester. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til skole eller jobb. Du som har kraftige symptomer og er veldig syk, bør bli hjemme inntil du har god allmenntilstand og har vært feberfri i 24 timer. 

  • Selvtester kan hentes i åpningstiden på kommunens teststasjon, men du må først ta kontakt med testtelefonen for å avtale henting. Navn og antall selvtester blir registrert ved henting. Koronatesting i Ullensaker kommune
  • Selvtester vil i hovedsak bli prioritert til barn og unge under 18 år med luftveissymptomer, og/eller uvaksinerte nærkontakter til en smittet. Testen er gratis. 
  • Som alternativ til selvtesting kan du bestille time på kommunens teststasjon og booke time til PCR-test.  
  • Viser testen at du kan være smittet (positivt prøvesvar) må du isolere deg. Har du fått en positiv selvtest, må du få bekreftet resultatet med en PCR-test. 

Informasjon om bruk av selvtest finnes hos Helsedirektoratet, se her: Koronamateriell (imageshop.no) 

Nå har den smittede selv (eller dens foresatte) ansvar for mye av smittesporingsarbeidet. Kommunens smittesporingsteam skal nå bare smittespore nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære nærkontakter (kjærester, nære bestevenner e.l.).  

Andre nærkontakter, som klassekamerater, lagkamerater, kolleger o.l., skal kartlegges og varsles av den smittede selv. Skoler, barnehager, idrettslag, arrangører, restauranter o.l. kan eventuelt spørres om å hjelpe til, men det er altså den smittede selv som har hovedansvaret. Dersom det ikke lar seg gjøre for den smittede å varsle nærkontakter, vil kommunens smittesporingsteam bistå.   

Kommunens smittesporingsteam vil gi informasjon og veiledning om kartlegging og varsling av nærkontakter.  Smittesporing (ullensaker.kommune.no)


Publisert: 28.09.2021 10:20:32
Sist endret: 05.10.2021 14:04