Bilde av teksten Velkommen til Gardermoen helsesenter, under sees to hender som holder rundt et hjerte

Foto: Ullensaker kommune

I dag åpnet Gardermoen helsesenter nytt fastlegekontor i midlertidige lokaler på Jessheim Storsenter. Dette gjør at Ullensaker kommune nå får 3420 nye fastlegeplasser. Gardermoen helsesenter vil etter hvert flytte inn i Helsehuset i Ragnar Strømsvei 6, 2067 Jessheim. 

Fastlege Ehsan Tutunchian har også flyttet fra Jessheimlegene og etablert et nytt legesenter, Ullensaker legesenter, i Ringvegen 23, Jessheim. 

Pasienter hos Campuslegene tildeles ny fastlege

Campuslegene legges ned fra 1. mars. Alle pasienter tilhørende fastlegene hos Campuslegene vil bli overført til ny fastlege ved Gardermoen helsesenter fra samme dato. Helfo vil i løpet av februar sende ut et brev med informasjon om din nye fastlege i kommunen.

Gardermoen helsesenter

  • Fire fastleger
  • Starter opp 1. februar 2024
  • Adresse: Midlertidige lokaler på Jessheim Storsenter - flytter til Helsehuset i Ragnar Strømsvei 6, 2067 Jessheim

Ullensaker legesenter

  • En fastlege
  • Startet opp 2. januar 2024
  • Adresse: Ringvegen 23, 2066 Jessheim

Informasjon fra Helsenorge om bytte av fastlege

Bytte av fastlege


Publisert: 01.02.2024 11:24
Sist endret: 08.02.2024 13:34