Driftsbygg Hovin kirkegård

Foto: Ullensaker kommune

Ved Hovin kirke har Ullensaker kommune vært byggherre for en ny driftsbygning som nå er overlevert til Ullensaker kirkelige fellesråd. Her er kontor, garasje og lager for kirketjeneren, som blant annet står for praktisk arbeid i forbindelse med gravferder. Bygget har også et universelt tilgjengelig toalett tiltenkt besøkende ved gravlunden. Bygget har vært i bruk siden november 2021, men den formelle overleveringen ble utsatt til 10. februar på grunn av pandemien.  

- Jeg er svært glad for at vi nå har fått en løsning som både er kostnadseffektiv og oppfyller kravene til bruk, slik at vi nå står her med et nytt flott bygg, sa ordfører Eyvind J. Schumacher da han overleverte bygget fra kommunen til Ullensaker kirkelige fellesråd.  

Prosessen med å utbedre Hovin driftsbygning ble startet i desember 2019. De opprinnelige lokalene fra 70-tallet oppfylte ikke dagens arbeidsmiljøkrav og gjorde driften av gravferdstjenesten lite effektiv. Toalettene var også av en slik standard at de ikke var tilgjengelige for alle. 

På åpningen henviste både ordfører Eyvind J. Schumacher og avdelingsleder Helle Thode i Ullensaker kirkelige fellesråd til at prosjektprosessen har vært preget av godt samarbeid mellom kommunen, Ullensaker kirkelige fellesråd, naboer og entreprenør Seby AS.  

Ullensaker kirkelige fellesråd utfører gravferdstjenester på vegne av Ullensaker kommune og står som eier av bygget. 

 Ordfører Hovin kirkegård

Foto: Ullensaker kommune

 

Fakta om bygget 

  • Totalentreprenør er Seby AS 

  • Brutto areal 110m2 

  • Byggestart juli 2021, ferdigstilt 8. desember 2021 

  • Moderne kontor med skifte- og dusjmuligheter for ansatte 

  • Lager og garasje for kirketjener 

  • Universelt utformet toalett for besøkende ved gravlunden


Publisert: 11.02.2022 11:24
Sist endret: 22.12.2022 12:22