Regjeringen og landets øverste helsemyndigheter har kommet med nye restriksjoner for reisende ved Oslo lufthavn. For å hindre smitte av koronaviruset og oppdage syke så tidlig som mulig, har tiltakene blitt vesentlig strengere ved flyplassen.

  • Utenlandske reisende fra land utenfor Norden som kommer til Oslo lufthavn, må snu og reise hjem. Eller de kan sitte 14 dager i karantene før de eventuelt slipper inn i landet. Dersom den friske reisende ikke kan sendes hjem samme dag, blir de losjert inn på hotell til neste dag.
  • Utenlandske reisende som har sykdomssymptomer blir testet ved LHL-sykehuset og satt i isolasjon i 14 dager.
  • Norske reisende skal reise hjem og være i 14 dagers hjemmekarantene umiddelbart.

Ullensaker kommune yter helsehjelp til reisende ved Oslo lufthavn, og kommunen har ansvaret for å håndtere de nye reiserestriksjonene. Oslo lufthavn har ekstrem stor trafikk og mange reisende.
Ullensaker kommune vil derfor gjennom Forsvaret anmode om bistand for å kunne gjennomføre oppdraget på best mulig måte.

-En representant for Forsvaret kan for eksempel ta imot reisende og stå ved hver gate med relevant informasjon til de reisende, sier ordfører Eyvind Schumacher i Ullensaker kommune.

- Det er veldig viktig at dette kommer på plass. Oslo lufthavn er et internasjonalt knutepunkt og reisende er avhengig av riktig og god informasjon fra helsemyndighetene, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

-Anmodningen omfatter flere tiltak og vi må være forberedt på en utvidelse av oppdraget på litt sikt. Dette haster, sier ordfører Schumacher.


Publisert: 13.03.2020 22:00
Sist endret: 13.03.2020 22:48