Digital hjemmeoppfølging er en tjeneste hvor du som innbygger daglige svarer på et digitalt skjema om din helsetilstand. Registreringene følges opp av helsepersonell som kontakter deg ved avvikende målinger/svar.

Målet med ordningen er å sikre forsvarlig oppfølging av innbyggere knyttet til Covid-19. Ved digital oppfølging i hjemmet kan smittespredning unngås, og målet er at forverrelser av sykdom kan identifiseres raskt.

Dersom du har fått påvist smitte, har symptomer på smitte eller er i risikogruppe, kan du registrere deg for avstandsoppfølging ved å trykke på lenken nederst på siden.

Du må disponere egen smarttelefon/nettbrett/PC, ha mobildekning/Wifi i hjemmet samt BankID. Tjenesten er gratis og gis kun til innbyggere over 18 år som har bostedsadresse i Ullensaker kommune.


Publisert: 06.05.2020 11:30
Sist endret: 02.11.2020 11:10