I forbindelse med byggingen av den nye omkjøringsvegen legges det nye vann- og avløpshovedledninger og en ny pumpestasjon på Langeland. Det er nødvendig å stenge Gamle Trondheimsveg ca. ved nr. 58. Det betyr at alle innbyggere/besøkende har nødt til å bruke innkjøringen nordfra via jernbanebrua. Dette varer antageligvis til begynnelsen av sommerferien. Langelandsfjellet og Sandbakken har i denne perioden kun tilkomst sørfra via rundkjøringen i Trondheimsvegen og en midlertidig veg som ligger sør av den nybygde trykkøkningsstasjonen. Vær obs på kryssende anleggstrafikk! 

Les mer om omkjøringsvegen her.

omlegging Langeland pumpestasjon


Publisert: 26.05.2023 16:31
Sist endret: 31.05.2023 08:17