Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, i regi av Syklistenes Landsforening. Ullensaker kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.

- Vi ser at det finnes en stor interesse for sykling i Norge. Mange vil sykle fordi det er et enkelt, bærekraftig og raskt transportmiddel på korte reiser. Hver person som sykler i hverdagen sparer samfunnet for store penger i helsegevinster. Ved å lytte til syklistene kan kommunene dra viktige lærdommer om hva som trengs for å få dem å fortsette å tråkke, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Fakta om Sykkelundersøkelsen 2022

 

Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2018, vant Kristiansand (2020 ble det ikke noe på grunn av pandemien). Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 1. juni til og med 31. juli.

Mer informasjon: syklistforeningen.no/sykkelundersokelsen 

Lenke til spørreskjemaet: http://enkat.net/b742957

 

 


Publisert: 15.06.2022 13:42
Sist endret: 16.06.2022 10:22