Ullensaker kommune har 23 klasser på 10. trinn, til sammen 573 elever. Kommunens helhetlige oppvekststrategi har valgt ut fire satsningsområder som skal bidra til at alle barn i Ullensaker skal bli den beste utgaven av seg selg. Målsettingene er:  

  1. Trygghet, inkludering og tilhørighet

  1. Like muligheter 

  1. Aktiv deltaker i eget liv  

  1. Aktiv og skapende 

Forebyggingsdagen FRAM10 er bygget opp under disse målsetningene. Alle elever fikk presentasjoner fra NAV, politiet og rusavdelingen, og det var stands fra skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Sammen om Mestring, FABU, 13-20, natteravnene og (minoritets-) rådgivere fra Jessheim videregående skole.  

Alle klasser fikk en “kjøreplan” i forkant av dagen, og på dagen ble de blandet med andre 10. trinns elever. Selv om det var mange elever, med lærere, miljøterapeuter og andre tjenester, gikk dagen rolig og oversiktlig for seg. De fleste elevene var veldig fornøyd og ga tommel opp. 

Det var spennende å høre fra politiet hva som skjer hvis en ungdom møter politiet. Eller hvordan man bruker et kondom. Eller å ha på seg virtual reality briller.Hva kan jeg snakke med en minoritetsrådgiver om? Og hva gjør 13-20? Hvilke valg tar jeg når jeg er ferdig på ungdomsskolen? Hva skjer i kroppen min når jeg drikker alkohol, eller tar hasj eller kokain? Mange av ungdommene tok turen til Atlas, hvor de slappet av og snakket sammen. 

Gnist laget mat til alle som var på FRAM10. Mange tjenester fra og i kommunen var involvert i løpet av dagen. Det er viktig med samarbeid på tvers av enhetene og avdelingene slik at kommunens ungdommer får riktig veiledning, støtte, tiltak og råd når de trenger det. 

Ungdommene er vår FRAM10Publisert: 03.11.2022 09:54
Sist endret: 22.12.2022 12:28