I over to måneder har innbyggere i Ullensaker kunnet ringe hjelpetelefonen for å snakke om sine spørsmål eller bekymringer omkring koronasituasjonen. Telefonen har vært et samarbeid mellom Ullensaker kommune og Frivilligsentralen.

30 frivillige har bidratt

Mer enn 30 frivillige har vekslet på å bemanne telefonen, som har vært åpen hver dag.

-Engasjementet for å bidra frivillig til hjelpetelefonen var helt enormt, forteller Rita Fjeld Hovden, avdelingsleder for Frivilligsentralen.

Mange av innringerne har trengt veiledning rundt hvordan de kan løse praktiske spørsmål. Overnatting når de er i transit ved flyplassen eller behov for barnehageplass fordi foreldre har samfunnskritiske jobber, er blant temaene som har gått igjen.

Gjenåpner ved behov

De siste ukene har innringerne til telefonen vært så få, at kommunen og Frivilligsentralen har vurdert at tilbudet skal avvikles. Fredag 29. mai kl. 21.00 stenger hjelpetelefonen linjene.

- Men skulle behovet oppstå, står vi klare til å åpne igjen, forteller Rita Fjeld Hovden.

 

Mona Johansen og Helga Skiaker er to av de frivillige som har bemannet hjelpetelefonen. Foto: Siri Wolland / Ullensaker kommune

 


Publisert: 29.05.2020 15:59
Sist endret: 29.05.2020 16:03