Søk barnehageplass før 1.mars

Hovedopptak i barnehage gjelder plass i barnehage etter 1. august 2017. Frist for søknad til hovedopptak i barnehage er 1. mars.

Barn født i august 2016 har rett til plass fra august, barn født i september, oktober eller november har rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Søk plass via barnehageportalen


Publisert: 08.02.2017 13:11
Sist endret: 17.01.2023 11:58