I området rundt Bakke skole på Kløfta skal vann- og avløpsnettet oppgraderes. Derfor blir Skolevegen stengt på to ulike steder i to ulike perioder, det første punktet i uke 32, fra og med mandag 9. august, og det andre punktet i ukene 33-37, fra mandag 16. august.

Gjennomkjøring med bil blir ikke mulig i perioden uke 32-37, og bilister bes følge skilting på stedet. Myke trafikanter vil kunne passere i hele stengeperioden, og det legges til rette for kjøring til eiendommene. 


Publisert: 06.08.2021 14:04
Sist endret: 06.08.2021 14:04