-En ansatt ved Gjestad bo- og aktivitetssenter har testet positiv på koronaviruset. Dette er noe vi har vært forberedt på at kunne skje, men som vi har gjort vårt ytterste for å unngå. Nå har vi fullt fokus på smittesporing og å hindre ytterligere smitte blant beboerne ved våre helseinstitusjoner, sier fungerende kommuneoverlege i Ullensaker, Tom Sundar.

Den ansatte jobber ved en sykehjemsavdeling med 30 beboere ved Gjestad bo- og aktivitetssenter i Ullensaker kommune, og var sist på jobb 7.8. Alle 30 beboere og alle ansatte ved avdelingen er planlagt testet for koronasmitte i dag 11.8. Resultatene fra disse testene ventes å foreligge i løpet dagen 12.8. Alle beboere og ansatte skal testes to ganger og er i karantene inntil to negative testsvar foreligger.

Det er per i dag ingen av beboerne eller de øvrige ansatte som er rapportert å ha symptomer på koronasmitte. For beboerne på den berørte sykehjemsavdelingen medfører situasjonen at de kun kan være inne på avdelingen. Strenge smitteverntiltak iverksettes på avdelingen. Pårørende til beboerne ved avdelingen er varslet om situasjonen.

Importsmitte fra Sør-Europa

Den ansatte som er påvist smittet skal være i relativt god form og blir fulgt opp av helsepersonell. Vedkommende er bosatt i Ullensaker kommune, men er blitt smittet av besøkende fra Sør-Europa.

 -Vi har vært forberedt på at den økte kontakten og reiseaktiviteten vi har hatt i samfunnet de siste to månedene månedene, gir økt risiko for smittespredning. Ullensaker kommune har innført restriksjoner knyttet til reise og arbeid i helsesektoren, samt besøk ved helseinstitusjoner, som er strengere enn de nasjonale retningslinjene tilsier. At smitten allikevel ikke kunne holdes ute fra våre helseinstitusjoner er synd, men dessverre ikke helt uventet. Nå gjør vi alt vi kan for å ivareta de berørte og hindre videre smitte, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

 


Publisert: 11.08.2020 15:17
Sist endret: 25.06.2021 08:56